Disclaimer

Gebruik.

Het gebruik van deze website is geheel vrijblijvend en valt ten alle tijden en in ieder opzicht onder de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker en/of bezoeker. Indien de gebruiker aanstoot neemt aan of bezwaren heeft tegen de inhoud van deze website, dan verzoeken wij de gebruiker 2B2C App per omgaande hiervan op de hoogte stellen. Het is op grond van de vrijblijvendheid van gebruik van deze website aan 2B2C App voorbehouden om op basis van de melding naar eigen inzicht al dan niet wijzigingen in de website aan te brengen.

Intellectueel eigendom.

Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot idee, concept & uitvoering in ruimste zin van de 2B2C App zijn voorbehouden aan 2B2C App en haar rechthebbenden. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 2B2C App en/of haar juridische vertegenwoordiging. 


Voorbehoud.

Hoewel met de grootste zorg samengesteld en voor zover redelijkerwijze te verwachten up-to-date gehouden, kan de informatie op deze website fouten bevatten en/of afwijken van de daadwerkelijke werking en uitvoering van de 2B2C App. Afbeeldingen kunnen afwijken. Aan de informatie op deze website kan op generlei wijze rechten worden ontleend. 2B2C App behoudt zich het recht voor haar diensten, prijsstelling, uitvoering en vormgeving in verschillende landen aan te passen op basis van lokale omstandigheden en haar diensten op ieder moment zonder waarschuwing vooraf te wijzigen.
© 2014 2B2C App™